Huskeliste

Huskeliste

Du kan inden køreprøven starter få stillet flere spørgsmål.

Nedenstående retningslinier er udarbejdet efter undervisningsplanens retningslinier.

Oversigt (Klik for at udvide en sektion)

 • Ejeren har ansvaret for at bilen er i lovlig stand.
 • Føreren har ansvaret for at bilen er i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand.. gælder især styretøj, bremser, lygter fungerer sikkerhedsmæsigt og opfylder lovens krav.
 • 2 eller 4 stk – hvidt eller gulligt lys
 • Skal kunne oplyse vejen mindst 100 m frem
 • Motoren må ikke være tilsølet af olie
 • Motoren må ikke udvikle unødig røg og støj.
 • Der må ikke sive eller løbe væske ud fra motoren.
 • Udstødningssystemet skal være tæt, ellers kan der være fare for kulilteforgiftning.
 • Motoren kan ødelægges, hvis der er for lidt vand eller olie på motoren
 • 2 stk. – rødt lys
 • Skal kunne ses tydeligt på 300 m`s afstand
 • På biler med servostyring skal motoren være startet.
 • Forhjulene er rettet op til ligeud kørsel
 • Ruden til venstre fordør er rullet ned
 • Du stiller dig udenfor bilen og drejer på rattet.. og følger forhjulenes bevægelser…kan rattet drejes uden at hjulene bevæger sig er der ratslør – og det må der ikke være.
 • 2 stk – hvidt eller gulligt lys
 • Skal ses tydeligt på 300 m`s afstand
 • Ratslør er det stykke du kan dreje på rattet uden at hjulene bevæger sig.
 • Der må ikke være ratslør på nye biler med tandstangsstyring.
 • På gamle biler med klassisk styretøj må der være op til 5 cm ratslør
 • 3 stk. – rødt lys bag på bilen
 • Stoplygterne skal være væsentligt kraftigere end baglygterne
 • 2 stk. – hvidt eller gulligt lys
 • Skal kunne oplyse vejen mindst 30 m frem
 • Skal være asymetrisk til højre og falde 1 %, dvs., at på 10 m`s afstand skal lyset falde 10 cm.
 • Styretøjet skal fungere let, sikkert og hurtigt. Der må på grund af slid eller lignende ikke være slør i styretøjet, eller som helhed i de enkelte dele.
 • Hjulene skal præcist følge rattets bevægelser
 • Ratbevægelsen må ikke møde ujævn modstand eller fremkalde mislyde
 • Styretøjet skal være selvoprettende.
 • Karosseriet skal være uden skarpe kanter og udragende dele, der kan være til fare for andre trafikanter.
 • Karosseriet må ikke være tæret af rust, der kan være til fare for færdselssikkerheden.
 • Motoren skal være slukket.
 • Træd 4-5 gange på bremsepedalen
 • Start motoren med et tryk på bremsepedalen
 • Hvis bremsepedalen synker lidt er Bremseforstærkeren i orden
 • Fodbremsen skal kunne standse bilen på max. 6 m ved en hastighed på 30 km/t.
 • Fodbremsen er forsynet med en bremseforstærker, der medfører, at bremsning kun kræver et let bremsetryk
 • Skal give en klar tone, – hvis der er flere toner, skal de lyde samtidig
 • Du må køre med følgende køretøjer:
 • Personbil med 9 siddepladser inkl. føreren
 • Vare- og lastvogne med totalvægt op til 3.500 kg
 • Taktorer og motorredskaber
 • Kabinescooter
 • Påhængsvogn på max. 750 kg
 • Påhængsvogn på over 750 kg, hvis den samlede vogntog ikke overstiger 4.250 kg og påhængsvognens vægt ikke overstiger forvognens vægt med 50 kg eller mere.’
 • Registreringspligtig knallert
 • Bilen skal være forsynet med 3 bremser
 • Fodbremse (driftsbremse) – hydraulisk, dvs. væsketryk i rør eller slanger – og består af mindst 2 kredse på nye biler.
 • Nødbremse
 • Håndbremse – skal være mekanisk
 • Sådan undersøger du bremsen: Fodbremsen skal have 1 cm frigang – dvs skal kunne trykkes 1 cm ned – inden den begynder at bremse. Bremsepedalen må højst kunne trædes halvt ned og der føles hård og fast

Kan den trykkes længere ned end halvvejs, men stadig føles hård og fast er det nødbremsen, der virker. Fodbremsen skal være forsynet med en skridsikker belægning

 • Fodbremsen skal virke på alle hjul og kunne bremse bilen hurtigt, sikkert og virksomt ved alle hastigheder og belastninger
 • Nødbremsen er det ene kreds i et bremsesystem der stadig fungerer, når det eller de andre systemer er brudt sammen. Bremsepedalen kan nu trædes længere ned end halvdelen, men stadig føles fast og hård….bilen bringes til standsning og transporteres væk af et andet køretøj eller redningskøretøj
 • Nødbremsen kan også være håndbremsen i gamle biler, der kun har et bremsesystem.
 • Håndbremsen skal være mekanisk og virke på mindst 2 hjul
 • Håndbremsen skal have en passende frigang og kunne holdes tilspændt.
 • Håndbremsen skal kunne holde bilen på en hældende grund
 • Bilen skal være forsynet med sikkerheds seler på alle sæder
 • Sikkerheds seler skal være godkendte
 • Forruden skal kunne holdes ren med automatisk virkende visker og vaskersystem.
 • Bilen skal være forsynet med en godkendt tyverisikring
 • Der bør medbringes advarselstrekant, der skal bruges, hvis bilen havarerer et sted hvor den står til fare eller hvor standsning og parkering er forb
 • Støddæmpere skal virke på alle hjul.
 • Bilen skal straks falde til ro ved et kraftigt tryk på skærmen ovenover støddæmperen.
 • Eller ved en kraftig opbremsning.
 • 6 gule blinklys – 2 foran, 2 bagpå og 2 på siden
 • skal blinke fra 60 til 120 gange i minutet
 • Kontrollampe og/eller lydsignal i bilen
 • Alle 6 skal kunne blinke på èn gang som havariblink
 • Radial-, diagonal-, sommer-, vinter-, terrændæk, osv.
 • Der skal være samme dæktype på alle hjul
 • Samme fabrikat og størrelse på samme aksel
 • Der skal være mindst 1,6 mm mønster dybde i hovedmønsteret
 • Retningsbestemte dæk er forsynet med pile – og skal være monteret så pilen peger fremad
 • 2 røde reflekser, der ikke må være trekantede
 • Dæk og fælge skal være ubeskadigede
 • Der må kke være revner eller tegn på at dæket er mørnet
 • Der skal være et korrekt dæktryk…opgivet af bilfabrikanten.
 • Dæktrykket kan ses i bilens manuel eller på tankstationerne
 • Pigdæk må bruges fra 1. nov. til 15. april
 • Mindst 1 lygte – hvidt lys, der skal være afskærmet så det ikke blænder bagud.
 • Skal kunne oplyse nummerpladen så den kan læses på 20 m.s afstand.
 • Oliepind og olie påfyldning: – Olien skal stå mellem min. max.
 • Servovæskebeholderen – og servopumpen: – Væsken skal stå mellem min. og max.
 • Kølevæskebeholderen: – Væsken skal stå mellem min. og max.
 • Bremsevæskebeholderen: – Væsken skal stå mellem min. og max.
 • Springlervæskebeholderen skal indeholde væske
 • Drivremmen